Vergoedingsopties:
De FAGT, beroepsvereniging waar ik bij aangesloten ben, heeft met de meeste zorgverzekeraars overeenkomsten gesloten, die inhouden, dat de door de FAGT leden gegeven behandelingen door de zorgverzekeraars volgens hun regels worden vergoed.
Vergoeding houdt als regel in, dat de client via een 'aanvullend pakket' verzekerd moet zijn, waarin vergoeding voor alternatieve zorg door niet-artsen is geregeld. Sinds 2017 zijn er nog andere voorwaarden vanuit de koepelorganisatie RBCZ. Het is op dit moment niet geheel duidelijk welke voorwaarden door ziektekostenverzekeraars overgenomen worden.
Onderaan deze pagina vindt u een link naar het overzicht van zorgverzekeraars die behandelingen van FAGT-leden vergoeden. Uiteraard is de hoogte van vergoeding afhankelijk van de polis die u afgesloten heeft.
Kijk bij: vergoeding zorgverzekeraars 2017


Voor vergoeding komt in aanmerking: reflexzone-therapie en acupunctuur.
Niet vergoed wordt: stoelmassage en Bach-bloesem therapie.
U kunt aan de gegevens hier vermeld geen rechten ontlenen.
Neem zelf contact op met uw ziektekostenverzekeraar om zeker van vergoeding te zijn.


Aangesloten bij de FAGT (Federatie Additief Geneeskundig Therapeuten)

Aangesloten bij de RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg)



Voor klacht- en tuchtrecht:


Aangesloten bij Quasir (Expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen Zorg en Welzijn) en

aangesloten bij Stichting Zorggeschil (Geschilleninstantie voor aangesloten aanbieders en instellingen uit Zorg en Welzijn)

Home